Plánek cvičný model Aviatik

Plánek na cvičný model Aviatik vyšel v roce 1983 v časopise Modelář. Na tomto odkazu najdete celý časopis včetně plánku Aviatik se stavebním návodem.
Celkově je v časopise mnoho zajímavostí z tehdejšího modelářského světa. Co je v té době zdálo ohledně elektroniky nemožné, je dnes již běžným prvkem. Čas a vývoj neuvěřitelně letí ….