Heli Valy 2023

Model klub Mladá Boleslav pořádá v termínu 23. – 25.6.2023 přátelské setkání příznivců vrtulníků.
Akce se koná na letišti MK Mladá Boleslav.
Případné kontak: vasylp@seznam.cz