Cviční model Entertrainer

Cviční hornoplošný model o rozpětí 147 cm. K dispozici je plánek, tak i návod pro stavbu tohoto modelu. Ovládané jsou klapky, křidélka, výškovka, směrovka + motor. Model by se měl váhově pohybovat do 2,9 kg.
Profil křídla u kořene je NACA 0016 a přechází do profilu NACA 25014.