Výzva Svazu modelářů

Aktuální info ohledně pořádání akcí najdete na webu Svazu modelářů.
V současné době platí zákaz pořádání akcí s účastí více než 30 osob bez výjimky.