Výstava „Na křídlech za lva“

Zajímavá výstava určena pro všechny fanoušky letecké historie z II. světová války. Výstava nabízí 4 prostory, první je věnován vzniku Československa, naší armády a letectva a pokrývá dobu protektorátu a zahájení bojů v Polsku a ve Francii. Druhý obsahuje výstavu uniforem a záchranu letců na moři. Třetí je pak věnována našim letcům a jsou zde především vystaveny modely letadel, ale i ukázky ze života letců a „mini“ Operations room. Čtvrtý prostor je věnován pozemnímu personálu.

Prohlídka je doprovázena odborným komentářem, který seznámí návštěvníky s tím, proč a jak naši letci v Britském královském letectvu bojovali. J ale také čas na individuální prohlížení expozice, případně na dotazy.

PROVOZ: od 4. června do 28. září 2021
MÍSTO: Větrný Jeníkov (u D1) – vstup z nádvoří zámku
EXPOZICE: 4 místnosti

Více informací o této výstavě získáte na webu Czechspitfireclub.