Modelářská výstava a burza v Hradci Králové

Termín 4.3.2023 v čase 10 – 15.00 hod. Místo konání akce je areál Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, ul. 17. listopadu, 1202, 500 03 Hradec Králové 3, v prostorách školy bude příležitost se seznámit s obory, které škola nabízí.
Pořadatelem akce je Juniorklub HK a Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku.
Dřevo a modelařina jsou úzce spojené nádoby.