Pravidla létání v roce 2024 do doby nového rozhodnutí ÚCL

Informace ze den 16.4.2024 od předsedy předsednictva KLeMČR Tomáše Ciniburka …

Svaz modelářů obdržel 12.4.2024 od Ministerstva dopravy rozhodnutí ve věci odvolání Svazu modelářů podané dne 11.1.2024 proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 20.12.2023 o vydání oprávnění k provozu v rámci klubu a sdružení leteckých modelářů pro Svaz modelářů. Výrok v rozhodnutí Ministerstva dopravy je zhruba tento:

Svazu modelářů ČR je uděleno oprávnění k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení ve smyslu Zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví.

A to v rozsahu a za podmínek jako v roce 2023.

Kompletní text celé zprávy najdete na stránkách KLeMČR.