Plánek – Big Rainbow

Plánek hornoplošníku o rozpětí 2540 mm byl původně určen pro motor OS FT-120. Váha s tímto motorem by měla pohybovat okolo cca 6 kg.
Zástavba elektromotoru s patřičným výkonem nebude problém. Autorem je opět japonský konstruktér Y. Matsumoto.
Tento model by mohl být používán i jako vlečná. Plánek je ke stažení na tomto odkazu.