Piloti na zakázku

Pan Čech staví modely na zakázku a mimo to dělá také figurky pilotů dle přiložené fotografie. Jeho výtvory jsou opravdu realistické a v měřítku jaké si zadáte. Každý pilot by měl mít i svého malého pilota, který dbá v modelu na to, aby počet startů byl roven i počtu přistání ;). Veškeré informace získáte na stránkách výrobce pilotů.