Létání s modely 2024

Informace od předsedy Svazu modelářů Tomáše Ciniburka

Žádost o vydání oprávnění provozovat modely v rámci spolku Svazu modelářů bylo na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) oficiálně podáno prostřednictvím systému datových schránek dne 15.5.2023, přičemž se čekalo na metodiku ze strany ÚCL a vydání formuláře pro žádost.

Od té doby přeběhlo několik schůzek se zástupci ÚCL i Ministerstva dopravy ČR. Zástupci Svazu modelářů (Tomáš Ciniburk a Jan Žemlička) se s ÚCL na začátku prosince 2023 (5.12.2023) dohodli, že pro rok 2024 budou platit pravděpodobně stejná pravidla jako v roce 2023.

Na definitivní vyjádření (Rozhodnutí o žádosti z 15.5.2023) od ÚCL Svaz modelářů stále čeká (20.12.2023). Jakmile bude doručeno Rozhodnutí, dojde obratem ke zveřejnění podmínek, a to na webu Svazu a dalších online médiích.

Sledujte web Klubu Leteckých Modelářů ČR, je to jediné oficiální místo, ať nedojde k nějakému komunikačnímu šumu.