Evidence členské základny 2023

Základní informace z Klubu Leteckých Modelářů ČR pro předsedy modelářských klubů najdete na tomto odkazu.
Informace pro všechny registrované modeláře je, že výše členských příspěvků zůstává pro rok 2023 na částce 100 Kč do 18 let včetně a 200 Kč pro 19 let a starší.