Členský průkaz najdete v emailu

Aktuální informace od Klubu Leteckých Modelářů ČR, kteří jsou registrování v modelářských klubech.
Členské průkazy budou zasílány na email.
Kompletní souhrn všech informací najdete na https://svazmodelaru.cz/klem/2023/02/09/clensky-prukaz-najdete-v-mailu/