Budoucnost leteckého modelářství

Co nás jako modeláře čeká v následujících letech ohledně legislativy se dozvíte ve videu ze semináře ŘLP ČR pro všeobecné letectví 2020. Přednášející p.Ing.Hulínská mnohé objasňuje. Je tam položeno i několik dotazů a následně odpověď na ně.